PSYCHOTERAPIA

3-kopia
PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

W zależności od potrzeb pracuję krótko- lub długoterminowo.
Metody pracy zawsze dopasowuję do potrzeb terapii i zgłaszanego problemu. Pracuję w oparciu o metody integratywne oraz psychosomatoterapię.

Na psychoterapię zapraszam osoby:
cierpiące na dolegliwości cielesne, których przyczyn lekarze nie są w stanie wyjaśnić
doświadczające lęków, depresji, mające problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała
poszukujące pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
chcące odnaleźć swoje miejsce w życiu, być bardziej świadome i żyć pełniej, szczęśliwiej.

Psychoterapia Integratywna łączy komponenty: psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, ericksonowskiej, poznawczo-behawioralnej.
Psychosomatoterapia stanowi nurt psychoterapii, w którym stosuje się zasadę łączności ciała z umysłem. Podstawą pracy są interwencje ukierunkowane na ciało – co wpływa na psychikę, i na pracę z umysłem, która angażuje ciało wpływając na jego procesy fizjologiczne.
Psychosomatoterapia czerpie z klasycznych odkryć psychosomatyki i psychoneuroimmunologii, szkół pracy z ciałem tj. wegetoterapia analityczna Reicha, klasyczna bioenergetyka Lowena, somatoanaliza. Do nurtu włączane są najnowsze odkrycia psychoneuroimmunologii, neurofizjologii, neonatologii i medycyny komplementarnej oraz mindfulness – treningu opartego na uważności (Jon Kabat-Zin).

Pracuję zgodnie z zasadami:
Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej: 
http://integrative.pl/pl/kodeks-etyczny.html
oraz Kodeksu Etycznego European Association for Psychotherapy:

https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/